Wanneer in augustus 2019 de nieuwe, hogere brug over het Albertkanaal in Stokrooie klaar is, moet daar ook een nieuwe weg aan gekoppeld worden om het centrum van het dorp van een pak verkeer te ontlasten. Ter hoogte van de bedrijven Baldewijns en Van Helmont komt ook een nieuwe laad- en loskade om het watergebonden goederenvervoer te vereenvoudigen. Een groene talud tussen de Berkerwinningstraat en de nieuwe weg moet de lawaaihinder voor de buurt tot een minimum beperken.

, Read More