Beringen –
Wesley Jeunen (N-VA) bracht op de voorbije gemeenteraad in Beringen de noodzaak van een verblijfsregister co-ouderschap onder de aandacht. Het verblijfsregister is bedoeld voor kinderen van gescheiden ouders waarbij door onderling overleg of door beslissing van de Rechtbank een week-week-regeling wordt bepaald.

In een week-week-regeling is het zo dat de kinderen om de week van verblijf bij de andere ouder wisselen. Echter voorziet de wet dat elke burger maar op één plaats zijn officieel domicilie kan hebben. Concreet, als de ene ouder in Hasselt woont en de andere in Beringen, zal er gekozen moeten worden om het kind of in Hasselt of in Beringen in te schrijven.

Dat kan voor problemen zorgen.Om voor bepaalde activiteiten in te schrijven of om van bepaalde kortingen te kunnen genieten, is domicilie in de Beringen vereist. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement in het zwembad. Dat is veel goedkoper voor inwoners van de stad. De kinderen die twee weken per maand in Beringen verblijven, maar domicilie hebben in een andere stad, vallen dan uit de boot. Ook is hun regelmatig verblijf niet gekend in geval van brand of andere noodsituatie.

Het verblijfsregister dat door de federale regering in 2016 werd ingevoerd, komt hieraan tegemoet.

Uit het antwoord van de burgemeester bleek dat er in het bevolkingsregister van Beringen ondertussen wel melding wordt gemaakt van het tweede verblijf van een kind, zoals voorzien door invoering van het verblijfsregister. Toch is hierover volgens N-VA te weinig bekendheid.

“Recent nog bleek dat 8 op de 10 gemeentes het systeem toepassen, maar dat er zeer weinig inschrijvingen voor zijn. Een gebrek aan informatie is hiervan de hoofdoorzaak. Het systeem biedt veel voordelen voor deze kinderen, zodat ze hun hobby of activiteiten bij beide ouders kunnen uitoefenen Wij zijn dan ook blij te vernemen dat de burgemeester aangeeft dat er meer over gecommuniceerd zal worden, onder andere in B-Magazine,” aldus gemeenteraadslid voor N-VA, Wesley Jeunen.

, Read More